Egy pofon még nem a világ? – Felmérés a bántalmazás társadalmi elfogadottságáról

A gyerekek joga sokféle módon sérülhet, és gyakran sérül is. Minden gyereket megillet az erőszakkal szembeni védelem, mégis a mai napig egymilliárd gyereket ér bántalmazás a világon. Romániában minden órában két gyerek válik bántalmazás, erőszak áldozatává: 2003 óta országunkban törvény szerint zéró tolerancia van a bántalmazás minden formájával szemben, mégis széles körben elfogadott a bántalmazás számos formája, a szóbeli bántástól kezdve az úgynevezett „nevelő célzatú” pofonig.

Ha kitöltöd az ITT ELÉRHETŐ a kérdőívet, hozzájárulsz ahhoz, hogy javuljon az erdélyi gyerekek helyzete a gyermekbántalmazás és -elhanyagolás területén.

Mit nevezünk erőszaknak? Hol ér véget a fegyelmezés, és hol kezdődik a bántalmazás? Kihez fordulhatunk bántalmazás esetén? Az Egy pofon még nem a világ? című kutatás célja, hogy  feltérképezze, mit gondol ma a társadalmunk a bántalmazásról, és milyen lehetőségei vannak a közösségi gyermekvédelem megvalósításának.

A gyerekeket érintő bántalmazásról és a kutatás bemutatásáról a továbbiakban olvasható részletesebb leírás.

A bántalmazás sokféle formája a mai napig számos helyen jelen van a közösségek legkülönbözőbb szintjein: a családokban, a gyerekekkel foglalkozó intézményekben, de akár rendszerszintű bántalmazásról is beszélhetünk. Az erőszaknak sokféle arca van, amit gyakran még felismerni is nehéz, hiszen a körülöttünk lévők tolerálják, vagy akár maguk is alkalmazzák a gyerekekkel szembeni erőszakos viselkedést. Egyáltalán mit nevezünk erőszaknak? Hol ér véget a fegyelmezés, és hol kezdődik a bántalmazás? Kihez fordulhatunk bántalmazás esetén? Mikor és hová kell jelezni? Mi a különbség a jelzés és az árulkodás között?

Ahhoz, hogy széles körben tenni tudjunk a gyerekeket érintő bántalmazások ellen, fontos, hogy közös nevezőre jussunk a fenti kérdésekben, hiszen akkor van lehetőség a bántalmazás ellen fellépni, ha egyetértünk abban, mikor van szó erőszakról.

Ennek érdekében csatlakozott a Gyulafehérvári Caritas a magyarországi Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 2021 tavaszán induló kutatásához. A kutatás célja, hogy feltérképezze, mit gondol ma a társadalmunk a bántalmazásról, és milyen lehetőségei vannak a közösségi gyermekvédelem megvalósításának. A kutatásban Románián és Magyarországon kívül további három ország: Albánia, Moldova és Szlovákia nonprofit szervezetei vesznek részt. A régiós kutatás célja, hogy szakembereink az eredmények alapján olyan javaslatokat fogalmazzanak meg a közösségek számára, amelyek növelhetik a gyermekek biztonságát és segíteni tudnak a helyi közösségeknek a gyermekekkel szembeni bántalmazás megelőzésében, felismerésében és kezelésében.

A kutatás első fázisa egy online kérdőív, amelyben felnőtteket kérdezünk meg a gyerekekkel szembeni bántalmazás formáiról. A kérdőív azt méri fel, hogy a társadalom mit tekint bántalmazásnak, kiket tartanak felelősnek annak kezelésében, vagy tudják-e, hová kell fordulni erőszak esetén. A kérdőív 2021. március 15. és április 30. között tölthető ki, 18 éven felüli felnőttek válaszait várjuk. A kérdőíves vizsgálat a tavasz folyamán egy, gyermekek véleményét feltáró online felméréssel, illetve a részt vevő országok egy-egy helyi közösségében megvalósuló fókuszcsoportos megkérdezésével is kiegészül. A kutatás eredménye a Gyulafehérvári Caritas weboldalán elérhető lesz.

A kutatásban részt vevő szervezetek:

 

A kérdőív kitöltésekor a válaszadás önkéntes és anonim módon történik. A felmérést a Typeform szoftver segítségével végezzük el, a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató az alábbi linkeken érhető el. Az összegyűlt adatok a projekt céljainak megfelelően kutatási jelentésben kerülnek összegzésre, amelyet a részt vevő szervezetek a honlapjukon tesznek közzé a kutatás lezárását követően. A válaszokat csak összesítve használjuk fel, nem gyűjtünk egyéni és személyes adatokat.