Felfedezzük a világunkat!

A Gyulafehérvári Caritas három külföldi partner szervezettel közösen a tavalyi évben indította útjára a „Fedezd fel a világodat” elnevezésű Erasmus+ projektet, amelynek célja a térségben rejlő adottságok, lehetőségek tudatosítása, megismertetése a fiatalokkal. Programunk immáron harmadik szakaszához érkezett.

Első alkalommal Hargita megye különböző régióiból érkező fiatalokkal és a velük dolgozó szakemberekkel beszélgettünk a régiót jellemző gazdasági, turisztikai, kulturális és környezeti sajátosságokról. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan látják mindezt a fiatalok, tisztában vannek-e a saját lakóhelyük kínálta adottságokkal, illetve hogyan látják ezeket a folyamatokat a fiatalokkal foglalkozó szakemberek.

Második lépésben feldolgoztuk a műhelymunkák eredményeit és összevetettük a partner szervezetek következtetéseivel, amely alapján egy szemináriumi terv készült, amelyet harmadik fázisként a Gyergyószentmiklós térségében élő fiatalokkal teszteltünk.

A szeminárium célja, hogy a fiatalok figyelmét saját régiójuk lehetőségeik felé irányítsuk, hogy jobban megismerjék azt és ezek alapján elkészítsenek róla egy szociális, földrajzi és kulturális térképet. A szemináriumi anyag tulajdonképpen egy módszer-gyűjtemény, amely részletes módszertani leírással biztosítja, hogy bármely, iskolai és iskolán kívűli képzésben résztvevő munkatárs, pedagógus, fiatalokkal foglalkozó szakember felhasználhassa és ezzel képessé válljon a fiatalok aktivizálására, a fenti témák feldolgozására.

A szemináriumi módszereket egy két napos műhelymunka keretében próbáltuk ki, amelyen a Gyergyószentmiklóson és a térségében élő IX-XI-es diákok vettek részt.

Az első napot az ismerkedésnek, a csapatmunka erősítésének szántuk, majd a nap második felében két csoportot alakítottunk ki és a továbbiakban, a két választott témával, a környezeti és munkaerőpiaci kérdésekkel foglalkozó gyakorlatokkal ismerkedtek a fiatalok, illetve mérhették fel ismereteiket ezeken a területeken.

A második napon, a rövid témára ráhongólót követően a projektmenedzsment alapjairól beszélgettünk a fiatalokkal. Ezt követően, az új információkkal tarsolyukban kilátogattak a Gyergyószentmiklós térségében tevékenykedő, a környezetvédelem területén dolgozó, illetve innovatív ötleteket megvalósító, sikeres vállalkozásokhoz, ahol a virtuális térkép tartalmához szükséges tartalmakat fotó- és videóanyagokkal dokumentálták.

A kirajzást követően a csapatok prezentációkat készítettek és mutattak be társaiknak a terepen szerzett élményeikről, tapasztalataikról, amely tovább színesíti majd a virtuális térkép tartalmát.

A „Fedezd fel a világodat” projekt zárásaként kiegészítjük szemináriumi anyagunkat a tesztelés során szerzett tapasztalatokkal, meglátásokkal, majd a végső anyagot egy disszeminációs konferencia keretében szeretnénk megosztani minél több ifjúságneveléssel foglalkozó és a téma iránt érdeklődő szakemberrel.

A projektről készült korábbi írásunkat itt olvashatod, illetve a tesztelésről készített fotókat itt lapozgathatod és itt meg az egyik résztvevő, Györfi Emese szemináriumról készített beszámolóját tekintheted meg.

 

Partnereink: