Önkéntesek látogattak a Csíkszépvízi Ápoló- és Gondozó Otthonba

A Gyulafehérvári Caritas csíkszeredai Önkéntes programja február 4-én, több mint 150 könyvet adományozott a Csíkszépvizi Ápoló- és Gondozó Otthon klienseinek.

Az adományozott könyvek az elmúlt évek folyamán gyűltek össze az önkéntesek által működtetett Korházi Könyvtár javára. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a betegek többsége csupán rövid ideig tartózkodik a kórházban, ezért inkább újságokat, havilapokat olvasnak szívesebben betegágyukon, mint nagyobb lélegzetvételű könyveket és regényeket. A Kórházi Könyvtár önkéntesei szorgalmazták, hogy a nem használt könyveket szívesen felajánlanák olyan intézményeknek, ahol a kliensek többet forgatnák az egyébként korházban porosodó könyveket. Az ötleten felbuzdulva kerestük fel a Csíkszépvizi Ápoló- és Gondozó Otthon vezetőjét, Pătrașcu Jánost, aki felettébb örült a felajánlásnak, hiszen több bennfekvő betegük kikapcsolódásként előszeretettel vesz kezébe könyvet. Jó szívvel adtuk át a könyveket az otthon klienseinek, akik igencsak hálásak voltak az új olvasmányokért, egyesek pedig bőszen érdeklődtek, hogy „Jules Verne-től könyvet hoztunk-e?”
A Kórházi Könyvtár 2013. óta működik, ahol 3-4 önkéntes kéthetente járja körbe a kórtermeket könyvekkel felpakolt szekérrel, és igyekeznek kellemesebbé, elviselhetőbbé tenni a kórházban való tartózkodást, ezáltal is elősegíteni a betegek gyógyulását. Az önkéntes munka nem merül ki csupán a könyvek, folyóiratok ajánlásában, valamint kölcsönzésében, hiszen esetenként nem könyvre van szükségük a betegeknek, hanem egy pár bátorító szóra, vagy kedves mosolyra.Szándékunkban áll legalább heti rendszerességgel működtetni a programot, ahova szívesen várjuk további önkéntesek jelentkezését, akik elköteleződnének a tevékenység iránt. Ugyanakkor örömmel fogadnánk a keresztrejtvények, folyóiratok és újságok felajánlását.
Az Isten áldja meg mindazokat, akik eddig segítették programunkat könyvvel, folyóirattal, bátorító szóval és természetesen önkéntes munkával!

Botházi Renáta, csíkszeredai önkéntes koordinátor