Összefűző VI. – önkéntesség más etnikummal rendelkező csoportokkal

Üdv mindenki! Hol is kezdhetném? (Valóban nem tudom, mert aztán természetemből adódóan olyan hosszat írok, hogy a végét még jövő héten is olvasgathatják a kedves Olvasók!)

Származásomomat tekintve félben vagy egészben cigány vagyok! De hovatartozásom a székely néphez, a magyarsághoz köthető! Amikor így leírom és felkiáltójelt teszek utána, akkor valami más érzés önt el, mint régen, ami eddig nem volt teljesen tiszta számomra a saját népcsoportommal kapcsolatosan. Ez az első napon az összefűző keretén belül teljesen más megvilágítást, persektivában való látásmódot nyert, épp ezért a felkiáltójel, amely talán a büszkeségemet, az önfelvállalásomat jelenti!

Azt hiszem, kijelenthetem, hogy sokunk elé egy új, teljesen más kép tárult a cigánysággal kapcsolatosan a foglalkozásokat követően. Láttuk, hogy van egy természetes eredendő vadság, egy életforma, amiről példát lehetne venni, szerintem bármely népnek, mert a cigányság a nyomorban is vidám, önfeledt. Ugyanakkor nem sok változáson ment át az évszázadokat tekintve, ami fontos, mert hagyományaikat, hovatartozásukat (a cigányság, mint etnikum, aztán azon belül rengeteg „családra” szakadnak) is megtartották a vándorlások, szóródások ellenére is. Relatív, hogy jó-e vagy sem, mert amíg nem ismerjük, sőt ami még fontosabb, amíg nincs saját megtapasztalásunk bármivel, bárkikkel kapcsolatosan, addig talán jogtalanul ítélkezünk… Itt ki kell emelnem, hogy valóban nem alap nélül, de szerezzünk saját tapasztalatokat, újra meg újra, hogy mi döntsük el valóban mi az igazság!

Önkéntesként ez volt az első program, amin részt vettem, de ebben a két napban olyan élményekkel gazdagodtam, ami arra ösztönöz, hogy lehetőségeimhez mérten minél többször csatlakozzak a hasonló megszervezésre kerülő programokhoz. Intenzív, szórakoztató, de ugyanakkor fárasztó két napnak lehettem a részese, ahol két más megyéből, ugyanolyan elhatározásokkal, célokkal, többségében fiatalokkal és motivációt adó idősekkel dolgozhattam, szórakozhattam, nevethettem együtt! Jó kis csapatot kovácsoltak össze belőlünk a koordinátoraink azt hiszem, és a hangulat az leírhatatlanul jó volt! Hála és köszönet!

Majlát Zsolt, önkéntes Csíkszeredában

Megjegyzés: a VI. Összefűző, amelynek témája önkéntesség más etnikummal rendelkező csoportokkal (román megnevezése: Forumul voluntarilor – diferite grupuri etnice în activitatea de voluntariat) 2019. december 7-8. között került megrendezésre Kézdivásárhelyen. Az előadások által az önkéntesek betekintést nyerhettek a roma társadalom életébe, míg a műhelymunkák során megoldásokat kerestek a különböző aktuális problémákra. Az estét jó hangulatban, tánccal, zenével és fotózkodással zártuk. Mindez nem valósulhatott volna meg Kovászna Megye Tanács és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása nélkül. Köszönjük! A fotókért külön köszönet Olasz Zsuzsannának!