Tanulmányúton a csapat!

Az önkéntes koordinátor kollégákkal február 6-8. között egy három napos tanulmányúton vettünk részt Erdély és a Partium különböző civil szervezeteinél. Az út célja az volt, hogy betekintést nyerjünk más szervezetek működésébe, szervezeti kultúrájába, és talán a legfontosabb, hogy tapasztalatainkat megosszuk az önkéntesekkel való munka kapcsán: mit jelent a szervezet életében az önkéntesek jelenléte, hogyan viszonyulnak hozzájuk és egymáshoz szervezeti szinteken. Az út során nyitottak voltunk, hogy ne csak mi kapjunk információkat az adott szervezetekről, mi is szívesen megosztottuk tapasztalatainkat, önkéntes politikánkat, így mondhatni minden alkalommal egy baráti beszélgetés alakult ki a szervezetek munkatársaival vagy adott esetben vezetőivel.

A hét elején a sepsiszentgyörgyi HÖK-öt (Háromszéki Önkéntes Központ) látogattuk meg, majd a Kovászna Megyei Vöröskereszt által koordinált önkéntes csapat működésébe, ezt követően a Turulmadár Ifjúsági Iroda tevékenységébe nyerhettünk betekintést. Nagyon jó tapasztalat volt látni a szervezetek működését, hogy ki hogyan viszonyul a helyi, illetve külföldi önkéntesek munkájához, milyen politikát folytatnak a szervezeteken belül. Örömmel vettünk tudomást arról is, hogy a szervezetek milyen együttműködéssel beszélnek egymásról, hogyan viszonyulnak egymás munkájához.

Második állomásunk Kolozsvár volt, ahol a sok-sok civil szervezet közül összesen négyet sikerült meglátogatni. Elsőként a Diakónia Keresztyén Alapítványhoz, másodjára az IKE, Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségének központi irodájához, majd az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylethez, valamint a Yuppi tábor szervezőcsapatához jutottunk el és cseréltünk tapasztalatot.

Harmadik és egyben utolsó állomásunk a Szatmári Egyházmegyei Caritas volt. Nagy kíváncsisággal érkeztünk utolsó állomásunkra, érdeklődéssel vártuk, hogy a közös elveken alapuló szervezet milyen stratégiával dolgozik.

A hosszas beszélgetések során nagyon sokat tanulhattunk egymástól, öröm volt látni mások működési mechanizmusát, valamint az önkéntesség, az önkéntesekkel való foglalkozás/munka fontosságát az egyes szervezeteknél.

Ezúton is köszönjük a fogadó szervezetek kedvességét és odaadó hozzáállását, reméljük lesz még alkalmunk találkozni, együttműködni.

az önkéntes koordinátorok csapata