Caritas YOUNG

Adatvédelmi szabályzat

BEVEZETÉS

A Gyulafehérvári Caritas számára az Ön személyes adatainak a védelme kiemelt fontosságú. Személyes adatainak védelme fontos tényezője annak, hogyan tervezzük meg és végezzük szociális szolgáltatásainkat. Valamennyi szolgáltatásunkat az Ön személyes adatai védelmének szem előtt tartásával tervezzük meg.
Az adatfeldolgozási eljárásaink során törekszünk az átláthatóságra. Igyekszünk egyszerűen és közérthetően megfogalmazni adatvédelmi szabályzatunkat, valamint folyamatosan frissítjük biztonsági gyakorlatainkat.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Első lépésben szeretnék magunkat megismertetni és azt, hogy milyen adatgyűjtést végzünk, milyen célra használjuk fel azokat, illetve milyen választási lehetőségekkel rendelkezik Ön ezen adatokkal kapcsolatban. A jelen szabályzat közérthető módon ismerteti adatvédelmi gyakorlatainkat, minimális szintre szorítva a jogi és technikai jellegű szakkifejezések használatát.
A jelen Adatvédelmi szabályzat 2018. május 25-től lép hatályba.

 RÓLUNK

A Gyulafehérvári Caritas-szervezet közhasznú nonprofit szervezet.
Caritas – latin szó, jelentése: szeretet. Ezt a kifejezést választotta megnevezésként a katolikus egyház nemzetközi segélyszervezete. Célja világszerte a szükséghelyzetben lévő embereken segíteni, függetlenül azok nemzetiségi, politikai vagy felekezeti hovatartozásuktól.

Jelen pillanatban Erdély hat megyéjében van jelen a Gyulafehérvári Caritas komplex szociális programjai révén: Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna és Maros megyében. A Gyulafehérvári Caritas-szervezet alapító tagja a Romániai Caritas Konföderációnak, amely a Romániában működő Caritas-szervezetek képviseleteként jött létre 1993-ban. A Romániai Caritas Konföderáció ugyanakkor tagja az Európai Caritas-szervezetnek (Brüsszel), illetve a Caritas Internationalis-szervezetnek (Vatikán).
2004-ben a Gyulafehérvári Caritas a román törvényes előírások alapján elnyerte a közhasznú szervezeti státust, 2005-ben pedig a Caritas által nyújtott szolgáltatásokat akkreditálta a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium.

Célkitűzéseink:

  • szociálpolitikai elképzelések kigondolása és előmozdítása, irányzatok támogatása;
  • a szegénységben élő, a társadalom peremére szorult embertársaink reintegrációja, tekintet nélkül azok nemzetiségi, vallási, faji, nemi vagy politikai hovatartozására;
  • a közösség fejlesztése;
  • együttműködés a helyi, megyei és központi hatóságokkal, valamint hazai és külföldi civil szervezetekkel a szociális problémák enyhítése/megoldása érdekében;
  • szakképzett és motivált emberi erőforrások biztosítása;
  • az emberi méltóság visszaadása minden embernek.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Gyulafehérvári Caritas által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik, valamint az ezzel kapcsolatosan működtetett weboldalakra és alkalmazásokra. Az egyszerűség kedvéért, a fent felsoroltakra „szolgáltatásainkként” hivatkozunk a jelen Adatvédelmi szabályzatban.

 AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK

Szolgáltatásink elvégzéséhez szükségünk van bizonyos Önre vonatkozó adatok megadására, mint például név, lakcím, személyi szám, telefonszám, emailcím, születési dátum és hely, aláírás, egészségügyi adatokra, illetve a szociális környezettanulmány elvégzéséhez szükséges adatokra. Egyes adatok némelyike „különleges” vagy „érzékeny” adatnak minősülhet. Tevékenységi beszámolóink során fotókat és videókat használunk fel, de csak az Ön által előzetesen adott beleegyezés után. Ezek célja tevékenységeink elősegítése és népszerűsítése, így a kifejezetten erre a célra készült kép- és videófelvételeket, saját weboldalunkon, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, Instagram, Youtube stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban és szórólapokon történő nyilvánosságra hozhatjuk vagy a nyilvánosság felé történő közvetíthetjük.

Amennyiben részt vesz eseményeinken vagy programjainkon, begyűjtjük a regisztráció vagy belépés időpontjában megadott adataidat.

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ INFORMÁCIÓKAT?

Az Ön adatait szolgáltatásaink teljesítése és javítása érdekében használjuk fel, valamint a törvényes kötelezettségeink ellátására, mint pl. a közintézmények, támogatók fele történő elszámolások kapcsán és egyéb jogi követelményeknek való megfelelésünk érdekében. Továbbá az adatokat az Ön előzetes belegyezésével a közösségi médiában való megjelenésünk során is felhasználjuk. Az adatkezelés az ahhoz való hozzájárulás megadásával kezdődik.

Az adatokat mindaddig megőrizzük, kezeljük, amíg az érintett nem kéri annak törlését vagy felhasználás hiányában azok felvételétől, illetőleg a szolgáltatásaink befejezésétől  számított 60 hónap elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

AZ ADATOK FENTIEK SZERINT TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA SORÁN AZ ALÁBBI JOGALAPOKRA TÁMASZKODUNK:

  1. Szolgáltatásaink biztosítása – azzal a céllal végezzük az adatok feldolgozását, hogy teljesítsük a közöttünk létrejött szerződést.
  2. Adatfeldolgozást végzünk adminisztrációs, tévedések felderítési célokból.
  3. Bizonyos időközönként hozzájárulását kérhetjük adatainak különleges okokból történő felhasználásához. Ez természetesen bármikor visszavonható a jelen szabályzat végén megadott kapcsolatfelvételi pontokon keresztül.
  4. A törvényes jogok és előírások biztosítására indokolt esetekben felfedhetjük adatait valamely jogi eljárásnak, azaz bírósági határozatnak, idézésnek vagy házkutatási engedélynek, állami/bűnüldözési hatóság által folytatott vizsgálatnak vagy egyéb jogi követelményeknek való megfelelés érdekében;

Hozzájárulását kérhetjük adatai harmadik felekkel való megosztásához. Bármely ilyen esetben egyértelműen meghatározzuk, milyen célból kívánjuk megosztani az adatokat.

 AZ ÖN JOGAI

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok biztosítják az Ön számára a jogot, hogy ellenőrizze az Önről tárolt információinkat. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk Önre vonatkozóan tárolt adatok helytelenek, illetve a továbbiakban nem vagyunk jogosultak azok felhasználására, kérheti adatainak törlését. Amennyiben valamilyen törvényes kötelezettségünk van egyes adatok bizonyos ideig való megőrzésére, akkor jelezni fogjuk Önnek.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése van jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban vagy az általunk Önről gyűjtött és tárolt adatokkal kapcsolatban, az alábbi módokon veheti fel velünk a kapcsolatot:

Online: robert.antal@caritas-ab.ro

Levél útján:
Caritas Alba Iulia
Mun: Alba Iulia, str. Păcii, nr. 3 județul Alba