Young Caritas – Creează viitor!

Proiectul” Young Caritas – Creează viitor!” al Asociaţiei „Caritas- Asistenţă Socială” este necesară, deoarece contribuie la promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor. Scopul: încurajarea participării active a tinerilor în viaţa comunităţii şi în rezolvarea unor probleme sociale prin activităţi de voluntariat, dezvoltând un cadru instituţional adecvat pentru aceste activităţi şi utilizând metode eficiente în implicarea tinerilor. Beneficiarii direcţii: 355 de tineri, beneficiari indirecţi: 700 de copii în situaţii de dificultate, 150 de cadre medicale, îngrijitori, cadre didactice. Principalele realizări: crearea şi dotarea a 3 birouri Young Caritas Point, care oferă sprijin şi resurse voluntarilor, implicarea a 355 de voluntari în activităţi cu caracter social, destinate copiilor aflaţi în dificultate, respectiv pregătirea şi instruirea adecvată voluntarilor. Prin proiect sunt prevăzute activităţi de dezvoltare organizaţională, aceasta fiind strâns legată de parteneriatul cu organizaţia Caritas Norvegia, ai cărui rezultat va fi dezvoltarea competenţelor a 20 de angajaţi ai solicitantului în domeniul managementului voluntarilor.